Tarieven

 

Verzekerde zorg voor volwassenen (vanaf 18 jaar)


Psychologiepraktijk de Spreng kan behandeling bieden die valt binnen de Generalistische Basis GGZ, deze wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Behandeling binnen de Specialistische GGZ is bij De Spreng niet mogelijk.

Binnen de GB-GGZ wordt onderscheid gemaakt tussen een kort, middel of intensief behandeltraject. Dit wordt, nadat de behandeling is beëindigd, als een geheel in rekening gebracht.

Psychologiepraktijk de Spreng hanteert de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Houd er rekening mee dat de kosten verrekend worden met het eigen risico dat met de zorgverzekeraar is afgesproken (€ 385 of hoger per jaar).

Contracten


Psychologiepraktijk de Spreng heeft in 2020 contracten afgesloten met DSW, Zilveren Kruis en VGZ. In 2021 met DSW, Zilveren Kruis, VGZ, ASR en ONVZ. Als u bij hen, of bij een van de partners met wie ze samenwerken, verzekerd bent, in het jaar dat de behandeling start, kan De Spreng vergoede hulp rechtstreeks declareren.

Met de overige zorgverzekeraars zijn geen contracten afgesloten. Na afronding van de behandeling ontvangt u daarom zelf een factuur die vervolgens bij de zorgverzekeraar ingediend kan worden. Bij een natura-polis wordt gewoonlijk 60 tot 80% van de kosten vergoed. Bij een restitutie-polis is dat meestal 100%.

U wordt geadviseerd vóór een eerste gesprek navraag te doen bij uw zorgverzekering over de hoogte van de vergoeding.

Niet verzekerde zorg / zelfbetalers


Psychologiepraktijk de Spreng biedt ook zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket, zoals hulp bij psychische klachten, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, behandeling bij aanpassingsstoornissen of werkgerelateerde klachten of orthopedagogische zorg. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van de huisarts nodig. In deze gevallen komt de behandeling voor eigen rekening.

Dezelfde tarieven gelden als u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen.

Er wordt 95 euro per gesprekssessie (45 min en 15 min administratie) gevraagd en 160 euro voor een intakegesprek (75 min en 45 min administratie door de therapeut).

Afzeggen afspraak


Bij verhindering dient uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail afgezegd te worden. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd kunnen door mij in rekening worden gebracht (tarief: 50,- euro). Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Veel gestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet in elk geval aan de volgende twee voorwaarden zijn voldaan:

  • Er is een verwijsbrief van de huisarts waarop vermeld staat dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ. In deze brief wordt tevens aangegeven wat de vermoedelijke diagnose is (bijvoorbeeld angst of depressie).
  • De diagnose die na de intake gesteld wordt, komt voor op de lijst met diagnoses die voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijk om te weten is dat bijv. behandeling van aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Wat zijn de kosten voor de verschillende behandeltrajecten?

De NZA hanteert de volgende tarieven

(BTW-vrijgesteld):                                                         2020                                  2021

Basis GGZ Kort (294 minuten)                                 € 503,47                           € 522,13

Basis GGZ Middel (495 minuten)                            € 853,38                           € 885,01

Basis GGZ Intensief (750 minuten)                        € 1.383,65                         € 1.434,96

Basis GGZ Chronisch (750 minuten)                      € 1.330,98                         € 1.380,49

Onvolledig behandeltraject                                    € 219,78                           € 228,04

Welk behandeltraject geldt voor mij?

Tijdens het intake gesprek zal bepaald worden welk traject van toepassing zal zijn. Dit is afhankelijk van ernst, duur en complexiteit van de klachten. Het aantal minuten geeft een indicatie van de tijd die voor de behandeling beschikbaar is. Dit omvat zowel de directe behandeltijd als de tijd die besteed wordt aan bijvoorbeeld verslaglegging en overleg met andere zorgverleners. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

Als na de intake blijkt dat de behandeling niet past binnen de Generalistische Basis GGZ en er een andere vorm van hulp nodig is, wordt een zogenaamd onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Hoe wordt mijn eigen risico verrekend?

De zorgverzekeraar verrekent uw eventuele eigen risico met u. Het moment van starten van de behandeling is bepalend voor de vraag welke polisvoorwaarden van toepassing zijn en de afrekening van het eigen risico. Stel dat een behandeling in december 2019 start, dan wordt het eigen risico van het jaar 2019 gebruikt. De polisvoorwaarden van de verzekering die u in 2019 had, zijn van toepassing, ook al heeft u voor 2020 een andere zorgverzekering.

Wanneer krijg ik een rekening?

Als De Spreng geen contract heeft met uw verzekeraar, en er sprake is van vergoede zorg,  ontvangt u na afloop van de behandeling een factuur, die u bij de zorgverzekeraar kunt indienen. De door de Spreng gedeclareerde kosten dienen binnen 30 dagen na de datum van de factuur betaald te zijn.

Uiteraard draagt Psychologiepraktijk de Spreng er zorg voor dat de rekening voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. Niettemin is de vergoeding een kwestie tussen de cliënt en de zorgverzekeraar. Geen vergoeding betekent niet dat de rekening van Psychologiepraktijk de Spreng niet betaald hoeft te worden.

Bij niet-vergoede zorg ontvang u één keer per maand een rekening van de gesprekken die er zijn geweest. U wordt geacht deze rekening binnen 14 dagen te betalen.

Psychologiepraktijk de Spreng hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP.

– bekijk hier het document

Psychologiepraktijk de Spreng

De Spreng is een praktijk voor psychologische behandeling aan volwassenen van 18 jaar en ouder, gevestigd in gezondheidscentrum Bloemendaal te Gouda.

Gezondheidscentrum Lekkenburg
Lekkenburg 8
2804 XC Gouda

T 06-24534398
M info@despreng-gouda.nl