Tarieven

Tarieven

Verzekerde zorg voor volwassenen (vanaf 18 jaar)


Psychologiepraktijk de Spreng kan behandeling bieden die valt binnen de Generalistische Basis GGZ, deze wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Behandeling binnen de Specialistische GGZ is bij De Spreng niet mogelijk.

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit model is gebaseerd op prestaties van geleverde zorg. De tarieven van de prestaties zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin is zowel de directe contacttijd als niet-zichtbare tijd verwerkt (voorbereiding, verslaglegging, administratie, overige praktijkkosten). De rekening wordt gestuurd kort nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaatsvinden, eens per maand.

Houd er rekening mee dat de kosten verrekend worden met het eigen risico dat met de zorgverzekeraar is afgesproken (€ 385 of hoger per jaar).

Contracten


Psychologiepraktijk de Spreng heeft in 2023 en in 2024 contracten afgesloten met DSW, Zilveren Kruis, VGZ, ASR en ONVZ. Als u bij hen, of bij een van de partners met wie ze samenwerken, verzekerd bent, kan De Spreng vergoede hulp rechtstreeks declareren.

Met de overige zorgverzekeraars zijn geen contracten afgesloten. Na afronding van de behandeling ontvangt u daarom zelf een factuur die vervolgens bij de zorgverzekeraar ingediend kan worden. Bij een natura-polis wordt gewoonlijk 60 tot 80% van de kosten vergoed. Bij een restitutie-polis is dat meestal 100%.

U wordt geadviseerd vóór een eerste gesprek navraag te doen bij uw zorgverzekering over de hoogte van de vergoeding.

Niet verzekerde zorg / zelfbetalers


Psychologiepraktijk de Spreng biedt ook zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket, zoals hulp bij psychische klachten, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, behandeling bij aanpassingsstoornissen of werkgerelateerde klachten of orthopedagogische zorg. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van de huisarts nodig. In deze gevallen komt de behandeling voor eigen rekening.

Dezelfde tarieven gelden als u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen.

Voor behandelgesprekken wordt 120 euro per gesprekssessie van 60 minuten in rekening gebracht (kosten voor indirecte tijd zijn hierin inbegrepen). Kortere of langere sessies worden op basis van dit bedrag en afgerond per 15 minuten aan u doorberekend. 

 

Afzeggen afspraak


Bij verhindering dient uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail afgezegd te worden. Afspraken die niet op tijd worden afgezegd kunnen door mij in rekening worden gebracht (tarief: 50,- euro). Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Veel gestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar? >>

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet in elk geval aan de volgende twee voorwaarden zijn voldaan:

  • Er is een verwijsbrief van de huisarts waarop vermeld staat dat het gaat om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ. In deze brief wordt tevens aangegeven wat de vermoedelijke diagnose is (bijvoorbeeld angst of depressie).
  • De diagnose die na de intake gesteld wordt, komt voor op de lijst met diagnoses die voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijk om te weten is dat bijv. behandeling van aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkgerelateerde klachten niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Wat zijn de kosten voor mijn behandeling? >>

Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit model is gebaseerd op prestaties van geleverde zorg. De tarieven van de prestaties zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierin is zowel de directe contacttijd als niet-zichtbare tijd verwerkt (voorbereiding, verslaglegging, administratie, overige praktijkkosten). Door zorgverzekeraars wordt meestal een door hen bepaald percentage van het NZa-tarief vergoed. De duur van het consult bepaalt het tarief.

Er wordt gewerkt middels het principe ‘planning is realisatie’ wat inhoudt dat de vooraf geplande tijd wordt gefactureerd. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd wordt de tijd in rekening gebracht die daadwerkelijk aan het consult is besteed.

De meest voorkomende tarieven zullen zijn (in 2023):

Intake 60 minuten              € 173,40
Intake 75 minuten              € 211,34
Behandeling 45 minuten   € 128,40
Behandeling 60 minuten   € 152,50

Welk behandeltraject geldt voor mij? >>

Tijdens het intake gesprek zal bepaald worden welk traject van toepassing zal zijn; een kort traject (2- 4 gesprekken), een middellang traject (5-8 gesprekken) of een intensief traject (9-12 gesprekken). Dit is afhankelijk van ernst, duur en complexiteit van de klachten. In overleg met u kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.

Hoe wordt mijn eigen risico verrekend? >>

De zorgverzekeraar verrekent uw eventuele eigen risico met u. Wanneer De Spreng een contract heeft met uw zorgverzekeraar krijgt u van hen een rekening voor uw (resterende) eigen risico.
Wanneer u zelf de nota indient bij uw verzekeraar, dan wordt een eventueel eigen risico meteen verrekend met de vergoeding.
Het eigen risico wordt jaarlijks verrekend. Dus als een behandeling start in 2023 en doorloopt in 2024 dan wordt in beide jaren eerst het eigen risico aangesproken.

Wanneer krijg ik een rekening? >>

Als De Spreng geen contract heeft met uw verzekeraar, en er sprake is van vergoede zorg,  ontvangt u één keer per maand een rekening van de gesprekken die er zijn geweest. Deze factuur kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. De kosten dienen binnen 14 dagen na de datum van de factuur betaald te zijn.

Uiteraard draagt Psychologiepraktijk de Spreng er zorg voor dat de rekening voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. Niettemin is de vergoeding een kwestie tussen de cliënt en de zorgverzekeraar. Geen vergoeding betekent niet dat de rekening van Psychologiepraktijk de Spreng niet betaald hoeft te worden.

Bij niet-vergoede zorg ontvangt u één keer per maand een rekening van de gesprekken die er zijn geweest. U wordt geacht deze rekening binnen 14 dagen te betalen.

Psychologiepraktijk de Spreng hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP.

– bekijk hier het document

Scroll naar boven