Werkwijze

Wat kunt u verwachten na aanmelding?

Werkwijze en behandeling psychologische hulp

De werkwijze stap voor stap uitgelegd


  • U kunt zich per e-mail of telefonisch aanmelden. Het zal vaak voorkomen dat de voicemail aanstaat. Wanneer u inspreekt, neem ik contact met u op.

    Het is prettig als u laat weten op welke momenten u telefonisch bereikbaar bent, dan bel ik op een passend moment terug voor een korte telefonische screening. Daarin maken we een inschatting of mijn hulpaanbod passend lijkt bij uw klachten en hulpvraag en maken we een afspraak voor een intakegesprek.

  • Bij de eerste afspraak is het nodig dat u zich kunt identificeren met een identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs. Wanneer er sprake is van verzekerde zorg is het ook van belang de verwijsbrief van de huisarts mee te nemen.
  • In de intakefase (meestal 2 gesprekken) worden de aanmeldingsklachten besproken en wordt stilgestaan bij het ontstaan en verloop van uw klachten. Verder bespreken we aan welke doelen u wilt werken. Ik zal u vragen een intakeformulier in te vullen en een ROM-vragenlijst.
  • Aan de hand van de informatie van de eerste twee gesprekken en de ingevulde vragenlijsten wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Deze wordt met u besproken in het derde gesprek. Het is belangrijk dat u gedurende de behandeling zelf verantwoordelijkheid neemt voor het werken aan uw doelen. Regelmatig zullen we de voortgang van de behandeling evalueren en waar nodig de behandeling bijstellen. Aan het eind van de behandeling wordt u opnieuw gevraagd een ROM-vragenlijst in te vullen en vindt een evaluatiegesprek plaats.
  • Het is gebruikelijk dat de huisarts op de hoogte wordt gesteld van het opstarten en afsluiten van het behandeltraject. In het belang van uw behandeling kan informatie-uitwisseling nodig zijn met de huisarts of andere betrokken behandelaren. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd. Indien contact wordt gelegd, zal dit van te voren worden aangegeven en naderhand besproken.

Vaak is het nodig om eerst met de huisarts te overleggen dat u hulp wilt gaan zoeken. U hebt namelijk een verwijsbrief nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar. Voor meer informatie hierover zie onder ‘tarieven’.

Psychologiepraktijk de Spreng heeft geen voorziening voor spoedeisende zorg of 24 uurs aanbod.

Psychologiepraktijk de Spreng

De Spreng is een praktijk voor psychologische behandeling aan volwassenen van 18 jaar en ouder, gevestigd in gezondheidscentrum Bloemendaal te Gouda.

Gezondheidscentrum Lekkenburg
Lekkenburg 8
2804 XC Gouda

T 06-24534398
M info@despreng-gouda.nl